Sterownik ściemniacz 230V - STR-3122

Inteligentny Dom » Sterowniki

Sterownik - ściemniacz 230V- STR-3122
Sterownik - ściemniacz 230V- STR-3122
Cena:150.00

Opis

Sterownik ściemniacz 230V jest urządzeniem zawierającym w swoim sercu wydajny mikrokontroler (mikrokomputer) realizujący funkcję zmiany jasności źródła światła zasilanego z sieci 230V. Pracuje w systemie PWM z rozdzielczością 8 bitów. Możliwe jest ustawienie dowolnego poziomu maksimum jasności (włączony) i dowolnego poziomu minimum jasności (wyłączony), w tym całkowite wyłączenie światła. Ustawianie poziomu minimalnego zamiast całkowitego wyłączenia pozwala na lekkie podświetlenie żarówek w oprawie, co po pierwsze nie czyni z niej po wyłączeniu „czarnej dziury”, a po drugie daje delikatne podświetlenie pomieszczenia pomagające poruszać się w ciemności. Zakres jasności można ustawiać z rozdzielczością 150 kroków.

Sterownie odbywa się za pomocą jednego przycisku. Za jego pomocą można włączyć i wyłączyć źródło światła, ustawić poziom maksimum i minimum lub ściemnić albo rozjaśnić lampę. Można także ustawić czas rozjaśniania i ściemniania lampy w momencie włączania i wyłączania. Dzięki tej funkcji, po wyłączeniu żarówki gasną stopniowo i płynnie, a po włączeniu także płynnie rozjaśniają się, co zapobiega oślepieniu użytkownika, dając zaskakująco miły efekt. Czas gaśnięcia i zapalania lampy można ustawić niezależnie.

Sterowanie

Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku posiadającego dwie funkcje:

1. Pojedyncze, krótkie naciśniecie przycisku włącza lub wyłącza światło tzn. przełącza jego jasność między ustawionymi punktami maksimum i minimum. Dioda sygnalizacyjna świeci światłem stałym, gaśnie tylko na czas rozjaśniania lub ściemniania lampy.

2. Dłuższe naciśnięcie przycisku powoduje przejście do trybu ustawiania sterownika. Dzieli się on na cztery etapy: regulacja jasności i ustawianie punktu maksimum jasności żarówek, ustawianie punktu minimum jasności,  ustawianie czasu rozjaśniania lampy i czasu jej gaśnięcia. Każdy parametr można ustawić niezależnie bez zmiany pozostałych.

Ustawiona jasność, czas wygaszania jak i stan włączenia-wyłączenia są zapamiętywane. Sterownik odporny jest na krótkie zaniki zasilania sieci energetycznej. W takim wypadku zachowuje swój stan: jak lampa była włączona - włączy się ponownie, a jeśli była wyłączona - pozostanie wyłączona tak, jak w wypadku zwykłej lampy. Nie zachodzi więc efekt niespodziewanego gaśnięcia oświetlenia w pomieszczeniu lub jego zapalania się pod nieobecność gospodarzy. Sterowniki innych producentów nie posiadają tej właściwości.

Sterowanie może odbywać się za pomocą jednego lub kilku przycisków, co pozwala uruchamiać sterownik z kilku miejsc. Sterownik posiada wyjście do podłączenia diody LED podświetlającej przycisk. Umożliwia ona kontrolę pracy sterownika i ułatwia ustawianie jego parametrów.

Sterownik posiada dwa wejścia-wyjścia (ON i OFF) pozwalające na kontrolę jego pracy. Służą one głównie do budowy scen świetlnych lub do wzajemnej współpracy między sterownikami. Mogą także być użyte do zapalania diod LED sygnalizujących aktualny stan urządzenia (włączone-wyłączone, np. na tablicy rozdzielczej).

Podłączenie

Schemat podłączenia Minimalna konfiguracja sterownika musi zawierać dodatkowy zasilacz 5V (stabilizowane). Do wejścia STR należy podłączyć przycisk, który będzie sterował urządzeniem. Przycisk powinien być podświetlony diodą LED podłączoną do wyjścia LED. Nie podłączać żarówek energooszczędnych (świetlówek). Jeśli to potrzebne, można podłączyć dodatkowe przyciski do wejść ON i OFF. Naciśnięcie któregoś z nich spowoduje włączenie (lub wyłączenie) LED niezależnie od bieżącego stanu.

Dane techniczne

Zasilanie - 5V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania - 20 mA
Do sterownika można podłączać tylko zwykłe żarówki lub żarówki halogenowe 230V. "Żarówki" energooszczędne (świetlówki) nie mogą być podłączane do sterownika! 
Maksymalna łączna moc sterowanych żarówek - 800W
Obudowa na szynę T-35 - 2 moduły
Dioda na obudowie - sygnalizacja trybu pracy.

Wejścia:

Wszystkie wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).
OFF - wyłączanie LED (przejście do punktu minimum),
STR - przełączanie LED (max - min) i ustawianie parametrów,
ON - włączanie LED (przejście do punktu maksimum),
230V N - podłączenie przewodu zerowego zasilania 230V
230V L - podłączenie przewodu prądowego zasilania 230V

Wyjścia:

ODB. N - przewód zerowy odbiornika 230V (galwanicznie połączony z 230V N)
ODB. L - przewód prądowy odbiornika 230V
LED - podłączenie dla LED podświetlania klawisza (sygnalizacyjnej) - 10 mA
OFF - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan wyłączenia*,
ON - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan włączenia*,
* do wyjść OFF i ON diody muszą być podłączone przez opornik minimum 500 ohm do zasilania +5V

Instrukcja

Wszystkie dodatkowe informacje na temat sterownika: dokładny opis, schematy podłączenia i instrukcję ustawiania parametrów można znaleźć w pliku PDF.

Pobierz plik z instrukcją sterownika (PDF, 1,1MB).