Sterownik ON-OFF 230V (Triac) - STR-3211

Inteligentny Dom » Sterowniki

Sterownik ON-OFF 230V (Triac) - STR-3211
Sterownik ON-OFF 230V (Triac) - STR-3211
Cena:60.00

Opis

Sterownik ON-OFF (włącz-wyłącz) 230V steruje urządzeniem zasilanym napięciem 230V (Triac). Każde naciśnięcie przycisku sterującego włącza lub wyłącza odbiornik. Do sterownika można podłączyć wszystkie spotykane na rynku źródła światła, w tym także żarówki energooszczędne i świetlówki, a także inne urządzenia pracujące pod napięciem 230V.

Sterowanie

Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku przełączającego odbiornik na zmianę między stanem załączenia i wyłączenia. Stan sterownika jest zapamiętywany i w przypadku zaniku napięcia zasilania 230V (lub zasilania w ogóle) po jego przywróceniu sterownik znajdzie się w stanie sprzed awarii: jeśli był włączony - włączy odbiornik,  a jeśli był wyłączony pozostawi odbiornik w stanie wyłączenia.

Sterowanie może odbywać się za pomocą jednego lub kilku przycisków, co pozwala uruchamiać sterownik z kilku miejsc.

Sterownik posiada dwa wejścia-wyjścia (ON i OFF) pozwalające na kontrolę jego pracy. Służą one głównie do budowy scen świetlnych lub do wzajemnej współpracy między sterownikami. Mogą także być użyte do zapalania diod LED sygnalizujących aktualny stan urządzenia (włączone-wyłączone, np. na tablicy rozdzielczej).

Podłączenie

Schemat podłączenia

Minimalna konfiguracja sterownika musi zawierać dodatkowy zasilacz 5V (stabilizowane). Do wejścia STR należy podłączyć przycisk, który będzie sterował urządzeniem. Przycisk powinien być podświetlony diodą LED podłączoną do wyjścia LED. Do wyjścia można podłączać dowolne obciążenie, w tym także żarówki energooszczędne (świetlówki). Jeśli to potrzebne, można podłączyć dodatkowe przyciski do wejść ON i OFF. Naciśnięcie któregoś z nich spowoduje włączenie (lub wyłączenie) LED niezależnie od bieżącego stanu.

Dane techniczne

Zasilanie - 5V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania - 20 mA
Maksymalna moc sterowana - 800W (na wyjściu triak)
Obudowa na szynę T-35 - 1 moduł
Dioda na obudowie - sygnalizacja trybu pracy.

Wejścia:

Wszystkie wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).

OFF - wyłączanie LED (przejście do punktu minimum),
STR - przełączanie LED (max - min) i ustawianie parametrów,
ON - włączanie LED (przejście do punktu maksimum),
230V - podłączenie przewodu prądowego zasilania 230V

Wyjścia:

230V - przewód prądowy odbiornika
LED - podłączenie dla LED podświetlania klawisza (sygnalizacyjnej) - 10 mA
OFF - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan wyłączenia*,
ON - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan włączenia*,
* do wyjść OFF i ON diody muszą być podłączone przez opornik minimum 500 ohm do zasilania +5V

Instrukcja

Wszystkie dodatkowe informacje na temat sterownika: dokładny opis, schematy podłączenia i instrukcję ustawiania parametrów można znaleźć w pliku PDF.

Pobierz plik z instrukcją sterownika (PDF, 0,5MB).