Wyłącznik świecznikowy 230V - STR-3212

Inteligentny Dom » Sterowniki

Wyłącznik świecznikowy 230V - STR-3212
Wyłącznik świecznikowy 230V - STR-3212
Cena:80.00

Opis

Wyłącznik tzw. świecznikowy 230V jest urządzeniem sterującym dwoma odbiornikami prądu - najczęściej lampą sufitową zawierającą dwa zespoły żarówek. Każde naciśnięcie przycisku przełącza zespoły żarówek w sekwencji: wszystko wyłączone, włączony zespół 1, włączony zespół 2, włączone oba zespoły, wszystko wyłączone. Umożliwia to ustawienie każdej kombinacji światła lampy za pomocą jednego przycisku. Zastępuje stosowane w takim wypadku dwa przełączniki 230V. Do sterownika można podłączyć wszystkie spotykane na rynku źródła światła, w tym także żarówki energooszczędne i świetlówki.

Sterowanie

Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku przełączającego lampę między czterema trybami pracy:

1. Wszystko wyłączone
2. Włączony zespół żarówek nr 1 (najczęściej zespół o mniejszej intensywności świecenia)
3. Włączony zespół żarówek nr 2 (najczęściej zespół o większej intensywności świecenia)
4. Włączone oba zespoły żarówek (świeci cała lampa)
5. Po kolejnym naciśnięciu przycisku sterującego oba zespoły są wyłączane (przejście do punktu 1)

Sterowanie może odbywać się za pomocą jednego lub kilku przycisków, co pozwala uruchamiać sterownik z kilku miejsc.

Sterownik posiada dwa wejścia-wyjścia (ON i OFF) pozwalające na kontrolę jego pracy. Służą one głównie do budowy scen świetlnych lub do wzajemnej współpracy między sterownikami. Mogą także być użyte do zapalania diod LED sygnalizujących aktualny stan urządzenia (włączone-wyłączone, np. na tablicy rozdzielczej).

Podłączenie

Schemat podłączenia >Minimalna konfiguracja sterownika musi zawierać dodatkowy zasilacz 5V (stabilizowane). Do wejścia STR należy podłączyć przycisk, który będzie sterował urządzeniem. Przycisk może być podświetlony diodą LED podłączoną do napięcia +5V (nieaktywna). Do wyjścia mozna podłączać dowolne żarówki w tym także żarówki energooszczędne (świetlówki). Jeśli to potrzebne, można podłączyć dodatkowe przyciski do wejść ON i OFF. Naciśnięcie któregoś z nich spowoduje włączenie (lub wyłączenie) LED niezależnie od bieżącego stanu.

Dane techniczne

Zasilanie - 5V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania - 20 mA
Maksymalna łączna moc sterowanych żarówek - 800W
Obudowa na szynę T-35 - 1 moduł
Dioda na obudowie - sygnalizacja trybu pracy.

Wejścia:

Wszystkie wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).

OFF - wyłączanie LED (przejście do punktu minimum),
STR - przełączanie LED (max - min) i ustawianie parametrów,
ON - włączanie LED (przejście do punktu maksimum),
230V - podłączenie przewodu prądowego zasilania 230V

Wyjścia:

L-1 - przewód prądowy pierwszego zespołu lamp
L-2 - przewód prądowy drugiego zespołu lamp
OFF - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan wyłączenia*,
ON - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan włączenia*,
* do wyjść OFF i ON diody muszą być podłączone przez opornik minimum 500 ohm do zasilania +5V