Timer 230V - STR-3311

Inteligentny Dom » Sterowniki

Timer 230V - STR-3311
Timer 230V - STR-3311
Cena:90.00

Opis

Timer 230V jest wielofunkcyjnym sterownikiem czasowym urządzenia zasilanego napięciem 230V. Umożliwia włączenie odbiornika na określony czas w zakresie od 10 sekund do kilku dni. Urządzenie może być włączone natychmiast po naciśnięciu przycisku lub z wybranym opóźnieniem też w zakresie od 10 sekund do kilku dni. Czas załączenia jak i czas opóźnienia są od siebie niezależne i mogą być ustawiane każdy w dowolnym zakresie. Dodatkowo można ustawić pracę cykliczną sterownika i wtedy wybrana sekwencja opóźnienie + załączenie będzie powtarzana cyklicznie do czasu ponownego naciśnięcia przycisku sterującego.

Możliwa jest także praca sterownika w zwykłym trybie włącz-wyłącz gdzie włączanie i wyłączanie odbiornika następuje natychmiast po naciśnięciu przycisku (timer nie działa). Do sterownika można podłączyć wszystkie spotykane na rynku źródła światła, w tym także żarówki energooszczędne i świetlówki, a także inne urządzenia pracujące pod napięciem 230V.

Sterownik znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie odbiornik powinien być włączony tylko na pewien czas, po którym sam powinien się wyłączyć np.: wentylator w łazience, światło na korytarzu, oświetlenie ganku itp. Dzięki możliwości ustawiania opóźnienia odbiornik może się włączyć po pewnym czasie np.: wentylacja pomieszczeń włączy się po godzinie od wyjścia domowników itp.

Sterowanie

Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku posiadającego dwie funkcje:

1. Pojedyncze, krótkie naciśniecie przycisku sterowania uruchamia nastawiony program timera (opóźnienie+odmierzanie). Ponowne naciśnięcie przycisku zatrzymuje program i wyłącza odbiornik (jeśli był włączony).
2. Dłuższe naciśniecie przycisku powoduje przejście do trybu ustawiania parametrów sterownika: czasu odmierzania, czasu opóźnienia i funkcji cyklu.

Czas odmierzania i czas opóźnienia można wybrać w czterech podzakresach: od 10 sek do 2000 sekund, od 1 min do 200 minut, od 10 min do 2000 minut i od 1 godz. do 200 godzin. Zakres czasowy dla odmierzania i opóźnienia mogą być wybrane niezależnie od siebie.

Sterowanie może odbywać się za pomocą jednego lub kilku przycisków, co pozwala uruchamiać sterownik z kilku miejsc. 

Sterownik posiada dwa wejścia-wyjścia (ON i OFF) pozwalające na kontrolę jego pracy. Służą one głównie do budowy scen świetlnych lub do wzajemnej współpracy między sterownikami. Mogą także być użyte do zapalania diod LED sygnalizujących aktualny stan urządzenia (włączone-wyłączone, np. na tablicy rozdzielczej).

Podłączenie

Schemat podłączenia Minimalna konfiguracja sterownika musi zawierać dodatkowy zasilacz 5V (stabilizowane). Do wejścia STR należy podłączyć przycisk, który będzie sterował urządzeniem. Przycisk powinien być podświetlony diodą LED podłączoną do wyjścia LED. Do wyjścia można podłączać dowolne obciążenie, w tym także żarówki energooszczędne (świetlówki) lub przekaźnik większej mocy. Jeśli to potrzebne, można podłączyć dodatkowe przyciski do wejść ON i OFF. Naciśnięcie któregoś z nich spowoduje włączenie (lub wyłączenie) LED niezależnie od bieżącego stanu.

Dane techniczne

Zasilanie - 5V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania - 20 mA
Maksymalna moc sterowana - 800W (na wyjściu triak)
Obudowa na szynę T-35 - 1 moduł
Dioda na obudowie - sygnalizacja trybu pracy.

Wejścia:

Wszystkie wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).

OFF - wyłączanie LED (przejście do punktu minimum),
STR - przełączanie LED (max - min) i ustawianie parametrów,
ON - włączanie LED (przejście do punktu maksimum),
230V - podłączenie przewodu prądowego zasilania 230V

Wyjścia:

230V - przewód prądowy odbiornika
LED - podłączenie dla LED podświetlania klawisza (sygnalizacyjnej) - 10 mA
OFF - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan wyłączenia*,
ON - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan włączenia*,
* do wyjść OFF i ON diody muszą być podłączone przez opornik minimum 500 ohm do zasilania +5V

Instrukcja

Wszystkie dodatkowe informacje na temat sterownika: dokładny opis, schematy podłączenia i instrukcję ustawiania parametrów można znaleźć w pliku PDF.

Pobierz plik z instrukcją sterownika (PDF, 200kB).