Wyłącznik ON-OFF (przekaźnik) - STR-4211

Inteligentny Dom » Sterowniki

Wyłącznik ON-OFF (przekaźnik) - STR-4211
Wyłącznik ON-OFF (przekaźnik) - STR-4211
Cena:60.00

Opis

Sterownik ON-OFF (włącz-wyłącz) steruje wyjściem przekaźnikowym. Każde naciśnięcie przycisku sterującego zwiera lub rozwiera styki przekaźnika (w stanie OFF - rozwarte, w stanie ON - zwarte). Do przekaźnikowego wyjścia sterownika można podłączyć dowolny obwód elektryczny prądu stałego lub zmiennego, co pozwala sterować różnymi typami odbiorników lub innym przekaźnikiem dużej mocy.

Sterowanie

Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku przełączającego odbiornik na zmianę między stanem załączenia i wyłączenia. Stan sterownika jest zapamiętywany i w przypadku zaniku napięcia zasilania 230V (lub zasilania w ogóle) po jego przywróceniu sterownik znajdzie się w stanie sprzed awarii: jeśli był włączony - włączy odbiornik,  a jeśli był wyłączony pozostawi odbiornik w stanie wyłączenia.

Sterowanie może odbywać się za pomocą jednego lub kilku przycisków, co pozwala uruchamiać sterownik z kilku miejsc.

Sterownik posiada dwa wejścia-wyjścia (ON i OFF) pozwalające na kontrolę jego pracy. Służą one głównie do budowy scen świetlnych lub do wzajemnej współpracy między sterownikami. Mogą także być użyte do zapalania diod LED sygnalizujących aktualny stan urządzenia (włączone-wyłączone, np. na tablicy rozdzielczej).

Podłączenie

Schemat podłączenia Minimalna konfiguracja sterownika musi zawierać dodatkowy zasilacz 5V (stabilizowane). Do wejścia STR należy podłączyć przycisk, który będzie sterował urządzeniem. Przycisk powinien być podświetlony diodą LED podłączoną do wyjścia LED. Do wyjścia można podłączać dowolne obciążenie, w tym także żarówki energooszczędne (świetlówki) oraz przekaźniki większej mocy. Jeśli to potrzebne, można podłączyć dodatkowe przyciski do wejść ON i OFF. Naciśnięcie któregoś z nich spowoduje włączenie (lub wyłączenie) LED niezależnie od bieżącego stanu.

Dane techniczne

Zasilanie - 5V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania - 20 mA
Maksymalna moc sterowana - 800W (na wyjściu triak)
Obudowa na szynę T-35 - 1 moduł
Dioda na obudowie - sygnalizacja trybu pracy.

Wejścia

Wszystkie wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).

OFF - wyłączanie LED (przejście do punktu minimum),
STR - przełączanie LED (max - min) i ustawianie parametrów,
ON - włączanie LED (przejście do punktu maksimum),

Wyjścia

ODB - styki przekaźnika (normalnie otwarte) - prąd maksymalny 8A
LED - podłączenie dla LED podświetlania klawisza (sygnalizacyjnej) - 10 mA
OFF - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan wyłączenia*,
ON - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan włączenia*,
* do wyjść OFF i ON diody muszą być podłączone przez opornik minimum 500 ohm do zasilania +5V 

Instrukcja

Wszystkie dodatkowe informacje na temat sterownika: dokładny opis, schematy podłączenia i instrukcję ustawiania parametrów można znaleźć w pliku PDF.

Pobierz plik z instrukcją sterownika (PDF, 0,5MB).