Sterownik logiki - STR-5413

Inteligentny Dom » Sterowniki

Sterownik logiki - STR-5413
Sterownik logiki - STR-5413
Cena:120.00

Opis

Sterownik logiki jest urządzeniem pośredniczącym w przekazywaniu sygnałów od urządzeń niekompatybilnych z systemem Inteldom takich jak: czujniki temperatury, jasności (wyłączniki zmierzchowe), ciśnienia itp. Urządzenia i czujniki spotykane na rynku często pracują w innym przedziale napięć sterujących (np. 12V) lub mają wyjścia sygnałowe różne od poziomów TTL, np. przekaźnikowe. Sterownik logiki dokonuje transformacji logicznej sygnałów zewnętrznych na impulsy elektryczne sygnały właściwe dla systemu Inteldom co pozwala zastosować w systemie całą gamę urządzeń innych producentów. Zależnie od roli jaką ma pełnić sterownik, jego oprogramowanie jest na życzenie klienta modyfikowane.

Specjalną wersją sterownika logiki (inne oprogramowanie) jest odmiana pozwalająca sterować scenami świetlnymi za pomocą przycisku działającego na zasadzie włącz-wyłącz. W tym wypadku, zależnie od aktualnego stanu innych sterowników będzie następowało włączenie lub wyłączenie wybranych odbiorników. Rozwiązanie to stosowane jest np. przy przycisku włączającym lub wyłączającym światło w łazience zależnie od tego, czy światło w tym pomieszczeniu już się pali lub jest wyłączone (gdy jest kilka źródeł światła!).

Sterowanie

Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku włączającego sterownik lub uruchamiającego jego wybrane funkcje zależnie od zawartego w nim programu. Stan sterownika jest zapamiętywany i w przypadku zaniku napięcia zasilania 230V (lub zasilania w ogóle) po jego przywróceniu sterownik znajdzie się w stanie sprzed awarii.

Sterowanie może odbywać się za pomocą jednego lub kilku przycisków, co pozwala uruchamiać sterownik z kilku miejsc.

Sterownik posiada dwa wejścia-wyjścia (ON i OFF) pozwalające na kontrolę jego pracy. Służą one głównie do budowy scen świetlnych lub do wzajemnej współpracy między sterownikami. Mogą także być użyte do zapalania diod LED sygnalizujących aktualny stan urządzenia (włączone-wyłączone, np. na tablicy rozdzielczej).

Podłączenie

Schemat podłączenia STR-5413
W zależności od potrzeb użytkownika sterownik może być zaprogramowany do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań. Na schemacie pokazano podłączenie sterownika STR-5413 w układzie realizującym wzajemne realcje między kilkoma sterownikami. Np. włączenie oświetlenia (sterownika) RGB powoduje wyłączenie wszystkich innych świateł. Jego wyłączenie uruchamia tylko oświetlenie podstawowe w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Zasilanie - 5V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania - 20 mA
Wejścia i wyjścia pracują z poziomami TTL
Obudowa na szynę T-35 - 1 moduł
Dioda na obudowie - sygnalizacja trybu pracy.

Wejścia:

Wszystkie wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).

OFF - wyłączanie,
STR - przełączanie i ustawianie parametrów,
ON - włączanie,
IN ON - wejście TTL (funkcja zależna od programu),
IN OFF - wejście TTL (funkcja zależna od programu).

Wyjścia:

OUT ON - wyjście TTL (funkcja zależna od programu),
OUT OFF - wyjście TTL (funkcja zależna od programu) ,
LED - podłączenie dla LED podświetlania klawisza (sygnalizacyjnej) - 10 mA,
OFF - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan wyłączenia*,
ON - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan włączenia*. 
OUT/IN - pięć dodatkowych wejść-wyjść mogących realizować specjalne funkcje

* do wyjść OFF i ON diody muszą być podłączone przez opornik minimum 500 ohm do zasilania +5V