Sterownik rolet 24V - STR-6221

Inteligentny Dom » Sterowniki

Sterownik rolet 24V - STR-6221
Sterownik rolet 24V - STR-6221
Cena:200.00

Opis

Sterownik rolet jest urządzeniem kierującym opuszczaniem i podnoszeniem rolet wewnętrznych typu Warema 24V. Do sterownika może być podłączony czujnik otwarcia okna (kontaktron), co zapobiega opuszczaniu rolety w sytuacji gdy okno jest otwarte (ale nie uchylone lub rozszczelnione). Wewnętrzny (lub zewnętrzny) buzzer sygnałem dźwiękowym ostrzega o takiej sytuacji. W zależności od długości rolety, może być ustawiony czas jej opuszczania. W przypadku zaniku zasilania, po jego przywróceniu roleta zostanie automatycznie podniesiona.

Sterowanie

Sterowanie roletą odbywa się za pomocą dwóch przycisków UP (podnoszenie) i DN (opuszczanie). Przyciski mogą być zaopatrzone w diody podświetlające, które informują użytkownika o trybie pracy rolety (np. migoczą podczas jej ruchu).

Sterowanie może odbywać się za pomocą jednego lub kilku przycisków, co pozwala uruchamiać sterownik z kilku miejsc. Jeśli w domu jest więcej rolet można, poza indywidualnym sterowaniem każdej z rolet, w prosty sposób (kilka dodatkowych przewodów między sterownikami) uruchamiać wszystkie rolety jednocześnie dwoma dodatkowymi przyciskami - UP ALL i DOWN ALL.

Po włączeniu zasilania sterownik podnosi roletę i przez ok. 10 sek czeka na ewentualną regulację czasu opuszczania. Pozwala to wyregulować czas zasilania rolety tak, aby odpowiadał dokładnie okresowi w jakim roleta opuszcza się i podnosi.

Po uzupełnieniu o wyłącznik zmierzchowy (np. Zamel WZM-02 i układ logiki Inteldom STR-5411 można proces podnoszenia i opuszczania rolet zautomatyzować w zależności od oświetlenia zewnętrznego (patrz sterownik STR5411).

Podłączenie

Schemat podłączenia
Minimalna konfiguracja sterownika musi zawierać dodatkowy zasilacz 5V (stabilizowane). Do wejścia UP należy podłączyć przycisk, który będzie sterował podnoszeniem rolety a do wejścia DN - jej opuszczaniem. Przyciski powinny być podświetlone diodami LED podłączonymi odpowiednio do wyjść LEUP i LEDN. Do wejścia BLK mozna podłączyć czujniki otwarcia okien a do wyjścia SPKR zewnętrzy sygnalizator blokady rolet. Jeśli to potrzebne, można podłączyć dodatkowe przyciski do wejść ON i OFF. Naciśnięcie któregoś z nich spowoduje włączenie (lub wyłączenie) LED niezależnie od bieżącego stanu.
Po uzupełnieniu zestawu o wyłącznik zmierzchowy (np. Zamel WZM-02) i sterownik logiki STR-5411 można proces podnoszenia i opuszczania rolet zautomatyzować. W zależności od oświetlenia zewnętrznego rolety będą się podnosić i opuszczać o odpowiedniej porze. Konieczne jest wtedy zamontowanie czujników otwarcia okien, aby roleta nie była opuszczana jeśli okno będzie zostawione otwarte. Dodatkowo pokazano podłączenie sterownika oświetlenia LED - jednocześnie z opuszczaniem rolet zostanie włączone oświetlenie pomieszczenia. Zaletą układu jest to, że cały czas można "ręcznie" podnosić i opuszczać rolety jeśli będzie to potrzebne.
Schemat podłączenia z wyłącznikiem zmierzchowym

Dane techniczne

Zasilanie - 5V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania - 20 mA
Obudowa na szynę T-35 - 2 moduły
Diody na obudowie - sygnalizacja trybu pracy.

Wejścia

Wszystkie wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).

UP - podnoszenie rolety
DN - opuszczanie rolety
BLK - blokada ruchu rolety jeśli okno jest otwarte (konieczność podłączenia kontaktronu)
24V+ - zasilanie 24V (plus)
24V- - zasilanie 24V (minus)

Wyjścia:

ROL + - wyjście zasilania rolety (plus)
ROL - - wyjście zasilania rolety (minus)
LEUP - podłączenie dla LED podświetlania klawisza UP (w górę) - 10 mA
LEDN - podłączenie dla LED podświetlania klawisza DOWN (w dół) - 10 mA
SPKR - podłączenie buzzera sygnalizującego otwarte okno,