Sterownik oświetlenia schodów RGB - STX-1796

Schody » Sterowniki RGB

Sterownik STX-1796
Sterownik STX-1796
Cena:750.00

Opis

   Sterownik STX-1796 służy do dynamicznego sterowania barwnym (RGB) oświetleniem schodów. Działanie jego polega na włączaniu podświetlenia kolejnych stopni w zależności od kierunku ruchu: wchodzenia lub schodzenia przy jednoczesnej zmianie barwy oświetlenia. Przystosowany jest do sterowania taśmami LED RGB umieszczonymi w stopniach schodów i ewentualnie w poręczach.

     Sterownik posiada 3 różne programy animacji oświetlenia schodów (dla kierunku do góry): FALA — schody zapalają się jeden po drugim w kierunku wchodzenia, KASKADA — światło szybko „spada” po stopniach z góry na dół zapalając kolejne stopnie do góry, WINDA — oświetlenie trzech stopni powoli „wjeżdża” do góry. Przy schodzeniu na dół animacja odpowiednio zmienia kierunek. Można wybrać na stałe jeden z programów lub ustawić opcje tak, aby wybrane programy zmieniały się cyklicznie.
     Sterownik ma 27 programów zmiany barw w tym 16 programów specjalnych. Wiekszość programów ma możliwość ustawienia dodatkowych parametrów takich jak np. szybkość zmian barw, jasność, nasycenie itp. Mozna ustawić jeden z barwnych programów na stałe lub wybrać cykliczną zmianę programów podstawowych. Pełen opis progrmów znajduje się na dalszych stronach.

Obejrzyj film demonstrujący możliwości sterownika:

Zasada pracy - animacja światła

   Oświetlanie schodów odbywa się w następującej kolejności:

   Po naciśnięciu przycisku (np. na dole schodów) zapala się oświetlenie schodów od dołu ku górze, stopień za stopniem w przedziale ok. 0,5 sek. Po zapaleniu się całych schodów następuje czas stabilnego świecenia (ok. 10 sek.), a po nim oświetlenie schodów gaśnie począwszy od stopnia dolnego do górnego, kolejno stopień za stopniem. Przy naciśnięciu górnego przycisku schody zapalają się oczywiście od góry do dołu i gasną także w tym samym kierunku.

W zależności od ustawienia parametrów sterownika oświetlenie schodów może wygasić się do zera lub do pewnej wartości minimalnej pozwalającej lekko podświetlić schody dla ich prezentacji, lub dla łatwiejszego poruszania się po nich w ciemności — bez zapalania pełnego oświetlenia (szczególnie ważne dla dzieci!).

   W przypadku gdy na schody wejdzie druga osoba (lub kolejne osoby) sterownik włącza natychmiast pełne oświetlenie schodów i wygasza je po ustawionym czasie.

Schemat podłączenia sterownika do taśm LED    Przykładowy schemat przedstawia podłączenia sterownika do 20 stopni i dwóch poręczy (po obu stronach schodów). Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch przycisków na górze i na dole schodów.

   Sterownik może obsługiwać maksymalnie do 20 stopni. Może także sterować podświetleniem poręczy schodów — jedną lub dwoma poręczami. Jeśli nie ma podświetlonych poręczy urządzenie może sterować w to miejsce np. oświetleniem sufitowym (12V).

   Pobierz pełną instrukcję sterownika STX-1796 RGBInstrukcja Sterownika RGB

Sterowanie

   Uruchamianie oświetlenia może odbywać się w najprostszej wersji przez naciśnięcie podłączonych bezpośrednio do sterownika przycisków na ścianie lub przez zastosowanie sensorów (podczerwieni, ruchu, nacisku itp.) wykrywających moment wejścia osoby na schody.

   Sterownik przystosowany jest specjalnie do współpracy z miniaturowym czujnikami ruchu. Można je bezpośrednio podłączyć do wejść sterownika bez dodatkowych elementów dopasowujących.

   Ilość obsługiwanych stopni i ilość podświetlonych poręczy moga być ustawiane przez uzytkownika. Fabryczne ustawienie to 15 stopni i brak podświetlonych poręczy.

   Inne parametry sterownika też mogą być ustawiane przez użytkownika. Są to przede wszystkim czas odstępu między zapalaniem kolejnych stopni czy też czas po jakim schody będą wygaszane. Dodatkowo mogą być ustawiane sposoby zmiany barw, ich jasności i inne szczegółowe ustawienia sterownika.

   Oprogramowanie może być na życzenie kupującego (za dodatkową opłatą) przystosowane do sterowania innym zestawem oświetlenia LED np. reklamą, oświetleniem domu lub budynku, podświetleniem fontanny itp.

Podłączenie

Schemat podłączenia sterownika i czujników ruchu Sterownik może być uruchamiany za pomocą niskonapięciowych czujników ruchu lub czujników ruchu na napięcie 230V. W drugim wypadku muszą być zastosowane przekaźniki separujące obwód 230V od sterownika.

Dane techniczne

Zasilanie - 12V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania sterownika - 100 mA
Maksymalny prąd sterowanych diod LED jednego stopnia - 5A
Obudowa na szynę T-35 - 8 modułów
Dioda na obudowie - sygnalizacja ustawień.

Wejścia:

Oba wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).
1 - włączanie podświetlenia schodów na dole,
2 - włączanie podświetlenia schodów na górze,
-12V - zasilanie sterownika - minus 12V (stabilizowane),
+12V - zasilanie sterownika - plus 12V (stabilizowane)

Wyjścia:

1-22 - podłączenie plusa sterowanych taśm LED RGB (stopni i poręczy)