Łącznik STL-8430 do SRF-4282

Inteligentny Dom » Łączniki

Łącznik STL-8430
Łącznik STL-8430
Cena:15.00

Opis

Łącznik STL-8430 ułatwia podłączenie sterownika radiowego SRF-4282 do innych sterowników w systemie Inteligentnego Domu. Można łatwo stosować przewody zakończone szpilkami do łączenia wybranych punktów systemu.

Schemat

Schemat łącznika STL-8430 Na schemacie przedstawiono rozmieszczenie wyjść łącznika. Pola wyjść typu otwarty kolektor są podwójne, co pozwala na swobodne łączenie z innymi elementami systemu. Przy łączeniu należy się posługiwać tym schematem. Oznaczenie pól na samym łączniku jest niepełne.

Montaź

Montaż łącznika STL-8430 Łącznik ułatwia montaż połączeń między sterownikami. Umożliwia także szybką wymianę sterownika w razie jego awarii. Do połączeń można stosować standardowe przewody połączeniowe zaopatrzone w szpilki. Wskazane jest używanie kodu kolorów w przewodach.