Sterownik LED MONO STR-1123

Inteligentny Dom » Sterowniki

Sterownik STR-1123
Sterownik STR-1123
Cena:90.00

Opis

Wielofunkcyjny sterownik LED jednobarwnych umożliwia włączanie/wyłączanie dowolnej diody jednobarwnej lub zespołu takich diod, płynne sterowanie ich jasnością, ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności dla funkcji włącz-wyłącz oraz czasu rozjaśniania i ściemniania diod. Jego oprogramowanie uwzględnia specyficzną, nieliniową charakterystykę świecenia diod LED i płynnie reguluje ich jasność.

Zastosowanie: Domowe lub przemysłowe lampy LED, podświetlenia reklam - (możliwość ustawienia jasności dla dnia i nocy), tani i skuteczny ogranicznik mocy LED (gdy świecą za jasno), oszczędność energii elementów LED.

Łączenie sterowników

Łączenie sterowników

   Sterowniki Inteldom można łączyć w większe zespoły w celu budowania tzw. scen świetlnych. Często w jednym pomieszczeniu jest wiele źródeł światła: żyrandol, kinkiety, lampki, podświetlenia itp. Odpowiednio łącząc sterowniki ze sobą można ułatwić sterowanie, prosto przełączać zespoły lamp, budować wzajemne zależności. Wszystko za pomocą prostych połączeń między sterownikami przy użyciu specjalnych łączników.

Sterowanie

Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku posiadającego dwie funkcje:
1. Pojedyncze, krótkie naciśniecie przycisku włącza lub wyłącza diody. Zapalanie i wygaszanie diod LED odbywa się płynnie i trwa ok. 2-4 sek. (zależnie od ustawienia) co daje miły dla oka efekt.
2. Dłuższe naciśniecie przycisku powoduje przejście do trybu regulacji natężenia (jasności) diod. Można tu ustawić punkt maksimum jasności i punkt minimum jasności, między którymi diody będą przełączane a także długość rozjaśniania i wygaszania diod.
Ustawiona wartość natężenia jak i stan włączenia-wyłączenia są zapamiętywane. Sterownik odporny jest na zaniki zasilania sieci energetycznej. W takim wypadku zachowuje swój stan: jak diody były włączone - włączą się ponownie, a jeśli były wyłączone - pozostaną wyłączone tak, jak w wypadku zwykłych żarówek. Nie zachodzi więc efekt niespodziewanego gaśnięcia oświetlenia w pomieszczeniu lub jego zapalania się pod nieobecność gospodarzy. Sterowniki innych producentów nie posiadają tej właściwości.

Sterowanie może odbywać się za pomocą jednego lub kilku przycisków, co pozwala uruchamiać sterownik z kilku miejsc. Sterownik posiada wyjście do podłączenia diody LED podświetlającej przycisk. Umożliwia ona kontrolę pracy sterownika i ułatwia ustawianie jego parametrów.

Sterownik posiada dwa wejścia-wyjścia (ON i OFF) pozwalające na kontrolę jego pracy. Służą one głównie do budowy scen świetlnych lub do wzajemnej współpracy między sterownikami. Mogą także być użyte do zapalania diod LED sygnalizujących aktualny stan urządzenia (włączone-wyłączone, np. na tablicy rozdzielczej).

Podłączenie

Schemat podłączenia Minimalna konfiguracja sterownika musi zawierać dodatkowy zasilacz 5V (stabilizowane). Do wejścia STR należy podłączyć przycisk, który będzie sterował urządzeniem. Przycisk powinien być podświetlony diodą LED podłączoną do wyjścia LED. Sterowana dioda mocy LED lub zespół takich diód powinny posiadać opornik ograniczający prąd płynący przez diody. Jeśli to potrzebne, można podłączyć dodatkowe przyciski do wejść ON i OFF. Naciśnięcie któregoś z nich spowoduje włączenie (lub wyłączenie) LED niezależnie od bieżącego stanu.

Dane techniczne

Zasilanie - 5V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania - 20 mA
Maksymalny prąd sterowanych diod LED - 10A
Napięcie zasilania sterowanych diod LED - 5-50V
Obudowa na szynę T-35 - 1 moduł
Dioda na obudowie - sygnalizacja trybu pracy.

Wejścia:

Wszystkie wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).
OFF - wyłączanie LED (przejście do punktu minimum),
STR - przełączanie LED (max - min) i ustawianie parametrów,
ON - włączanie LED (przejście do punktu maksimum).

Wyjścia:

LED  - podłączenie dla LED podświetlania klawisza (sygnalizacyjnej) - 10 mA
PWR - podłączenie katody (katod) sterowanych diod LED
GND - masa zasilania diod LED i sterownika (wspólna)
OFF  - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan wyłączenia*,
ON   - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan włączenia*,
* do wyjść OFF i ON diody muszą być podłączone przez opornik minimum 500 ohm do zasilania +5V

Instrukcja

Wszystkie dodatkowe informacje na temat sterownika: dokładny opis, schematy podłączenia i instrukcję ustawiania parametrów można znaleźć w pliku PDF.

Pobierz plik z instrukcją sterownika (PDF, 300kB).