Sterownik LED RGB - STR-2521

Inteligentny Dom » Sterowniki

Sterownik LED RGB - STR-2521
Sterownik LED RGB - STR-2521
Cena:150.00

Opis:

Sterownik LED RGB jest urządzeniem systemu Inteldom zawierającym w swoim sercu wydajny mikrokontroler (mikrokomputer) realizujący funkcję zmiany kolorów diod RGB. W pamięci urządzenia zapisano 23 różne programy, z których większość ma możliwość ustawienia dodatkowych parametrów takich jak: szybkość zmian, jasność, wybór kolorów, itp. Zakres barw sterownika jest niezwykle szeroki: od kolorów zasadniczych, poprzez pełne spektrum barw nasyconych i pastelowych, do psychodelicznych odcieni jasnych świateł. Sterownik operuje pełną paletą 16 milionów kolorów zmienianych losowo, w celu uzyskania całkowicie niepowtarzalnych efektów świetlnych. Możliwe jest proste łączenie sterownika z innymi w większe zespoły realizujące funkcje "inteligentnego domu".

Główne funkcje:

- sterowanie jednym przyciskiem
- 23 barwne programy plus dodatkowe opcje dla większości programów
- wejścia włączania i wyłączania sterownika niezależnie od jego stanu
- zapamiętywanie ustawionych parametrów
- duża obciążalność wyjść - do 40 A!
- możliwość współpracy z innymi sterownikami systemu Inteldom.

Sterowanie:

Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku posiadającego dwie funkcje:

1. Pojedyncze, krótkie naciśniecie przycisku włącza lub wyłącza diody. Po włączeniu sterownik realizuje program ustawiony ostatnim razem.
2. Dłuższe naciśniecie przycisku powoduje przejście do trybu wyboru programu. Można tu wybrać jeden z 23 zapisanych w pamięci sterownika programów a także ustawić odpowiednie opcje dla tego programu.

Dodatkową funkcją sterownika jest możliwość cyklicznej prezentacji wszystkich programów. Zmiana programu następuje co 1 min. i może być w każdej chwili przerwana. Opcja ta jest użyteczna gdy sterownik obsługuje diody w lokalu rozrywkowym, dyskotece, barze itp.

Ustawiony program jak i stan włączenia-wyłączenia są zapamiętywane. Sterownik odporny jest na krótkie zaniki zasilania sieci energetycznej. W takim wypadku zachowuje swój stan: jak diody były włączone - włączą się ponownie, a jeśli były wyłączone - pozostaną wyłączone tak, jak w wypadku zwykłych żarówek. Nie zachodzi więc efekt niespodziewanego gaśnięcia oświetlenia w pomieszczeniu lub jego zapalania się pod nieobecność gospodarzy. Sterowniki innych producentów nie posiadają tej właściwości.

Sterownik posiada dwa wejścia-wyjścia (ON i OFF) pozwalające na kontrolę jego pracy. Służą one głównie do budowy scen świetlnych lub do wzajemnej współpracy między sterownikami. Mogą także być użyte do zapalania diod LED sygnalizujących aktualny stan urządzenia (włączone-wyłączone, np. na tablicy rozdzielczej).

Programy sterownika STR-2521

Sterownik pracuje w trybie modulacji szerokości impulsu (Pulse Width Modulation - PWM). Oznacza to, że diody są włączane i wyłączane na dłuższy lub krótszy czas z częstotliwością ok. 350 Hz co w efekcie daje wrażenie ich jaśniejszego lub słabszego świecenia. Nakładanie się na siebie jasności poszczególnych barw podstawowych daje efekt mieszania się barw i pozwala uzyskiwać dowolne kolory świecenia diod LED RGB.

Sterownik posiada dwa odrębne programy zmiany barw: podstawowy i efekty specjalne (FX). Normalnie uruchomiony jest zestaw programów standardowych a programy specjalne są niedostępne. Po włączeniu trybu FX dołącza on do standardowej części programów i efekty specjalne dostępne są w przez sterowanie przyciskami urządzenia.

Sterownik używa czterech palet: kolory podstawowe, pełne spektrum kolorów nasyconych, jasne odcienie kolorów nasyconych i pastelowych, pełne spektrum barw od czerni do bieli.

Programy standardowe (tryb FX jest wyłączony):

1. Rotacja nasyconych barw (regulacja szybkości zmian)
2. Rotacja jasnych kolorów (regulacja szybkości zmian)
3. Rotacja pełnego spektrum barw (regulacja szybkości zmian)
4. Światło czerwone (znacznik)
5. Płynne przenikanie nasyconych barw.
6. Płynne przenikanie jasnych kolorów
7. Płynne przenikanie pełnego spektrum barw.
8. Światło zielone (znacznik).
9. Przenikanie barw losowo.
10. Przenikanie barw pastelowych bez spadku ogólnej jasności.
11. Światło niebieskie (znacznik)
12. Tęcza (może być zatrzymane i uruchomione klawiszem opcji).
13. Tęcza rotacyjnie (regulacja szybkości zmian).
14. Wygaszenie (wyłączenie diod).

Programy FX (tylko gdy tryb FX jest włączony):

15. Migotanie nasyconych barw (regulacja szybkości zmian)
16. Migotanie jasnych barw (regulacja szybkości zmian)
17. Migotanie pełnego spektrum barw (regulacja szybkości zmian)
18. Światło pawie  (cyjan, niebiesko-zielone, znacznik).
19. Migotanie typu plazma pełne spektrum (regulacja szybkości zmian).
20. Światło białej plazmy (regulacja szybkości zmian).
21. Kolorowy stroboskop (regulacja szybkości zmian)
22. Efekt migotania świecy na wetrze (3 różne) (regulacja szybkości zmian).
23. Delikatne migotanie świecy (3 różne) (regulacja szybkości zmian).
24. Efekt płynącej tęczy - do oświetlania szybko poruszających się i błyszczących obiektów lub tryskającej wody. Diody oglądane bezpośrednio wydają się białe (regulacja szybkości zmian).
25. Diamentowa fontanna do oświetlania strumieni wody w fontannie - krople wody maja różne kolory. Do miejsc gdzie nie jest widoczne bezpośrednio źródło światła (regulacja szybkości zmian).
26. Światło policyjne - łagodne przenikanie się barwy niebieskiej i czerwonej (regulacja szybkości zmian).
27. Efekt ducha - przenikanie barw (regulacja opóźnienia zmian).
28. Efekt psychodeliczny - przeskok między parami kolorów.
29. Światło policyjne - skokowa zmiana barwy niebieskiej i czerwonej połączone z migotaniem (regulacja szybkości zmian).
30. Zestaw stałych barw - pełne spektrum. (wybór barwy).
31. Zestaw stałych barw nasyconych. (wybór barwy).
32. Białe światło - znacznik.

Po każdej zmianie ustawień sterownika nastawione parametry po ok. 15 sek. są zapamiętywane w wewnętrznej pamięci urządzenia, co jest sygnalizowane krótkim mignięciem diod. Przy kolejnym włączeniu zasilania sterownika, będzie odtwarzany ostatni nastawiony program.

Podłączenie

Schemat podłączenia
Minimalna konfiguracja sterownika musi zawierać dodatkowy zasilacz 5V (stabilizowane). Do wejścia STR należy podłączyć przycisk, który będzie sterował urządzeniem. Przycisk powinien być podświetlony diodą LED podłączoną do wyjścia LED. Sterowana dioda mocy LED RGB lub zespół takich diód powinny pracować w konfiguracji ze wspólną anodą i posiadać oporniki ograniczające prąd płynący przez diody. Jeśli to potrzebne, można podłączyć dodatkowe przyciski do wejść ON i OFF. Naciśnięcie któregoś z nich spowoduje włączenie (lub wyłączenie) LED niezależnie od bieżącego stanu.

Dane techniczne:

Zasilanie - 5V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny), prąd zasilania - 20 mA
Maksymalny prąd sterowanych diod LED - 10A
Napięcie zasilania sterowanych diod LED - 5-50V
Obudowa na szynę T-35 - 2 moduły
Dioda na obudowie - sygnalizacja trybu pracy.

Wejścia:

Wszystkie wejścia aktywowane impulsem ujemnym (zwarcie do masy) o długości min. 50 ms. Maksymalna długość przewodów między sterownikiem a przyciskiem - 50 m (programowe tłumienie zakłóceń).
OFF - wyłączanie LED (przejście do punktu minimum),
STR - przełączanie LED (max - min) i ustawianie parametrów,
ON - włączanie LED (przejście do punktu maksimum),

Wyjścia:

LED - podłączenie dla LED podświetlania klawisza (sygnalizacyjnej) - 10 mA
RED - podłączenie katody (katod) sterowanych czerwonych diod (chipów) LED
GRN - podłączenie katody (katod) sterowanych zielonych diod (chipów) LED
BLU - podłączenie katody (katod) sterowanych niebieskich diod (chipów) LED
GND - masa zasilania diod LED i sterownika (wspólna)
OFF - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan wyłączenia*,
ON - podłączenie dla diody LED sygnalizującej stan włączenia*,
* do wyjść OFF i ON diody muszą być podłączone przez opornik minimum 500 ohm do zasilania +5V