Współpraca

Inteligentny Dom » Współpraca

Jesteśmy firmą innowacyjną i chcemy odejść od wykonywania realizacji Inteligentnego Domu. Naszym zamiarem jest skupić się na powiększaniu rodziny sterowników systemu, doskonaleniu komunikacji między nimi, wprowadzaniu do gamy urządzeń systemów komunikacji poprzez aplikacje na smartfony i tablety, rozbudowę palety czujników i elementów wspomagających system.

Dlatego proponujemy współpracę firmom i osobom zajmującym się instalacjami wewnętrznymi mieszkań, domów i budynków. Ze swej strony będziemy dostarczać kompletne, zaprojektowane pod konkretne potrzeby użytkownika i zmontowane układy inteligentnego domu. Po stronie wykonawcy będzie leżało zamontowanie przygotowanych zespołów u klienta i podłączenie ich pod wcześniej wykonaną przez siebie instalację.

Oczywiście, na wcześniejszym etapie będzie trzeba przekonać klienta do tego rozwiązania, omówić z nim szczegóły wg zaproponowanego przez nas schematu i zlecić nam wykonanie zespołu sterującego. W czasie gdy my będziemy przygotowywać kompletny system, firma we własnym zakresie wykona instalację elektryczną u klienta: rozmieszczenie przewodów zasilających źródła światła, podłączenia do innych elementów wyposażenia wnętrz np. rolet, gniazd i przewodów komunikacyjnych do przycisków naściennych.

Ze swej strony oferujemy pełne wsparcie dla współpracujących z nami wykonawców: opisy systemu do przedstawienia klientom, schematy instalacji wraz z praktycznymi uwagami dotyczącymi ich wykonania, szczegółowe instrukcje podłączenia systemu, podręczniki użytkowania systemu dla klienta końcowego, materiały szkoleniowe.